Home / Bestuur

Bestuur

De organisatie van de Stichting 40MM is in handen van het bestuur. Zij dragen zorg voor het opzetten en organiseren van de sponsorwandeltocht.

De aanvragen voor sponsorgelden worden z
orgvuldig beoordeeld door het bestuur en tevens verdelen we jaarlijks opgebrachte het opgebrachte sponsorgeld. 

Doel van de 40MM

Het doel van de Stichting Missie-Zending en Ontwikkeling 40MM (afgekort tot 40MM) is het ondersteunen van kleinschalige projecten en activiteiten waardoor de levensomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen structureel worden verbeterd.
 
Dit doel wordt continue nauwlettend in de gaten gehouden door het bestuur en met minimale middelen wordt het maximale bereikt, al jarenlang.
 
Het bestuur van de Stichting 40MM bestaat uit de volgende leden: 

  • Dhr. Piet Boon Voorzitter
  • Dhr. Vok Manshanden Vice voorzitter
  • Dhr. Marcel Zuurbier Penningmeester
  • Mevr. Lizet Vreeker- de Wit     Secretaresse
  • Mevr. Margreet Roet Wandeladministratie
  • Mevr. Hennie Meijerink WereldWijdWandelen
  • Dhr. Gerard Meijerink WereldWijdWandelen 
  • Dhr. Marc Laan PR

Financiële gegevens Stichting 40MM

2014: aan 175 projecten (waarvan 5 eenmalig) is een bedrag van € 550 uitgekeerd. 
2015: aan 146 projecten (waarvan 4 eenmalig) is een bedrag van € 560 uitgekeerd.
2016: aan 146 projecten (waarvan 1 eenmalig) is een bedrag van € 575 uitgekeerd.
2017: aan 142 projecten (waarvan 5 eenmalig) is een bedrag van € 600 uitgekeerd.

Statistische gegevens Stichting 40MM
 
Aantal na 44 x 40MM wandeling

       2017          2016 2015         2014         2013            Totaal na 44 jaar

Wandelaars       1.193          1.224   1.407       1.607          1.792           96.170
Kilometers (in KM)    35.996        34.861 42.257     52.264       55.093     2.924.933
Sponsorgelden (in Euro)    92.943        96.040 97.304     101.961     123.220         5.934.718


Wereld Wijd Wandelen

            2017         2016         2015      2014           2013      

Groepen          10             12             10         9               12               
Wandelaars                         8.295         8.689        8.374         9.058        16.613        
Kilometers (in KM)                      178.755     175.825     154.408     154.222      441.360     
Extra uitgekeerd (in Euro)             3.695         4.168         3.545         3.525          5.700     

De 40MM werkt in lijn met de doelstellingen van de Kennisbank Filantropie (www.kennisbankfilantropie.nl)

Kennisbank Filantropie is eind 2006 als CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen) opgericht vanuit de visie dat grotere transparantie een impuls geeft aan de kwaliteit van goede doelen. Meer transparantie van goede doelen en andere filantropische instellingen maakt het mogelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om een bewuste keuze te maken en vragen te stellen. Hierdoor kijken filantropische instellingen naar hun eigen functioneren en kunnen zonodig verbeteringen doorvoeren. Uiteindelijk zal dit een positief effect hebben op de gehele sector.

40MM start over

Komende activiteiten

Weer informatie

Laatste Berichten

44e editie van de 40MM zeer goed verlopen 29 mei, 2017