40 mm keert uit in 2020

De 40MM keert in 2020 € 57.750,- uit aan 76 projecten

Ondanks geen wandeling kunnen we gelukkig toch ondersteuning bieden!

Dit jaar verliep heel anders dan normaal zoals u allen weet. De 47e editie van de 40MM kon helaas niet plaats vinden en daarom hebben wij u gevraagd om een donatie te doen. Dit is massaal gedaan door vele creatieve wandelaars, sponsoren en vrijwilligers daarnaast hebben we een mooi bedrag ontvangen vanuit Rabo ClubSupport. Zo zijn we met elkaar toch in de mogelijkheid gesteld om iets voor alle goede doelen te kunnen betekenen, vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle projecten deze hulp goed gebruiken.

Dit jaar zijn er 76 projecten welke een financiële bijdrage van €750 krijgen vanuit de Stichting 40MM, met al deze projecten wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen we er zeker van zijn dat al het geld goed wordt ingezet en krijgen we ook veel terugkoppeling m.b.t. de besteding hiervan, dit is altijd erg mooi om te zien. We delen deze terugkoppeling als mogelijk ook via de 40MM Facebook pagina.

Besteding sponsorgelden
De 76 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten welke ondersteund worden kunt u kijken op onze website www.40mm.nl. Daarnaast heeft 1 project ook in het eigen land een “40MM” gewandeld, het zogeheten Wereld Wijd Wandelen, zij hebben daarmee een extra bedrag mogen ontvangen van €750.

De 40MM in 2021 !
Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het bestuur is al druk bezig om de 48e editie van de 40MM weer tot een groots succes te maken. Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap en met uw bijdragen helpen we weer vele mensen in de minder ontwikkelde landen.

Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.

Om alvast in de agenda te zetten: de 48e 40MM: de hele maand Mei 2021 !!

Tot dan!

Het bestuur van de 40MM