Home / WereldWijdWandelen

WereldWijdWandelen

Please see below for the English version of this page

 
Ieder jaar wandelen er naast de vele wandelaars in Nederland ook veel mensen op diverse andere plekken van de wereld mee in het gedachtegoed van de 40MM. Mensen die verbonden zijn aan een ontwikkelingsproject kunnen ook zelf wandelen, in hun eigen omgeving, om zo extra sponsorgelden voor hun project te verkrijgen. Wij noemen dit Wereld Wijd Wandelen (WWW)


In verschillende continenten als Azië, Zuid-Amerika en Afrika lopen er al jaren verschillende groepen mee, dit varieert jaarlijks tussen de 11.000 en 15.000 wandelaars!

Hoe werkt het?
U begint door uw project in te schrijven, hiervoor gebruikt u het inschrijf formulier (zie hieronder). Per goedgekeurde WWW aanvraag ontvangt een groep minimaal € 250,00 en maximaal een bedrag wat gelijk is aan wat een regulier project ontvangt als jaarlijkse ondersteuning. Het totaal van de WWW uitkeringen is echter niet meer dan 10% van het totaal ontvangen sponsorgeld bedrag van de 40MM in het specifieke jaar. Een WWW aanvraag moet altijd in combinatie met een reguliere aanvraag voor sponsoring ingediend worden. Een WWW aanvraag kan niet op zichzelf staan.

 

Inschrijf formulier

Om in aanmerking te komen voor een WWW- vergoeding kunt u zich aanmelden via het volgende inschrijfformulier - WWW Inschrijfformulier - 


De groepen wandelaars variëren enorm in grootte en ook het aantal gewandelde kilometers verschilt per wandeling veel. Het is uiteraard niet overal zo prachtig geplaveid als in West-Friesland. De omstandigheden en de routes kunnen een flinke beperking zijn om de 40 kilometer vol te maken. Maar minder kilometers doet ook al veel goed voor hun project. " Ieder draagt zijn steentje en beentje bij". Er wordt ook niet overal gewandeld op dezelfde dag als er in Venhuizen wordt gewandeld. Dit is ook geen vereiste. Soms komt het beter uit om in een ander jaargetijde te wandelen.

Het is geweldig hoe de 40MM zich ook via het wandelen over deze aardbol heeft verspreid en dat iedereen er graag een stapje meer voor doet voor een betere wereld.

Voorbeeld verslag 
Verslag van Anneke Kok, wereldwerker bij Domodungu, Talca in Chili

“Hoeveel jaar wij de Caminata 40MM in het jaarprogramma van onze organisatie hebben staan? Na speurwerk in de mappen met foto’s heb ik het gevonden! Op 22 mei 1993 was de eerste keer! Vanuit Venhuizen kwam het verzoek om ter gelegenheid van de 25e 40MM iets dergelijks te organiseren. En zo kreeg de 40MM een wereldwijd karakter. Sinds die keer hebben de vrouwen van onze organisatie elk jaar een Caminata 40MM gewandeld. Dat zijn er welgeteld 18 keer!

De eerste jaren deden we het in mei, op dezelfde datum als in Holland, maar later zijn we overgestapt naar begin oktober. Dan is het bij ons voorjaar.” “Ieder jaar vertellen we over de grote sponsorwandeltocht in West-Friesland. Dit maakt altijd veel indruk op onze vrouwen. Dat zóveel mensen zich inzetten uit vele dorpen en steden. En dat de deelnemers geld ‘verdienen’ en dit zomaar weggeven voor organisaties zoals de onze. Dit alles is moeilijk te bevatten voor Chilenen. Als ik het verhaal alleen uitleg, kijkt iedereen me ongelovig aan.

Maar gelukkig heb ik steun: twee van mijn collega’s hebben de 40MM een keertje in levende lijve meegemaakt. Dat was in 1998, toen ze in Nederland op bezoek waren. Het was een prachtige, onvergetelijke dag! Ik herinner me de emoties bij Luz María en María. Het mooie West-Friesland, waar mijn wortels liggen. Enthousiaste mensen die graag met ze wilden praten, appeltjes voor de dorst, de fanfare op een wagen om de wandelaars op te vrolijken, de Chileense vlag bij aankomst in Venhuizen. Zoveel solidariteit en de feestelijke sfeer was bijna te veel voor ze.”

“Aan onze wandelingen in Chili knopen we altijd iets extra’s. We maken er een soort excursie van, naar een museum of interessant project. De vrouwen komen al wandelend meer te weten over hun eigen omgeving. Het grootste deel van het sponsorgeld wordt aan ons jaarlijkse uitje besteed. Ook dan wordt de 40MM met dankbaarheid gememoreerd. We hopen dat de 40MM nog vele jaren blijft bestaan.”

 

World Wide Walking (WWW)
Next to the people walking the 40MM in The Netherlands there are also a lot of people that walk in the spirit of the 40MM all over the world! Persons connected to development projects can organize a 40MM walk for themselves, in their own local area, in order to generate additional sponsoring funds for their local project. We call this World Wide Walking (WWW). 

In various continents like Asia, South-America and Africa there are a number of groups that organize the annual walk, the total amount of people walking vary between 11.000 and 15.000 people!

How does it work?
First of all you send in the application form for a WWW walk (see registration form below). Per approved WWW application a group will receive minimally €250 and maximal an amount that is equal to what a regular project receives as annual support. The total amount of the WWW contributions however cannot exceed 10% of the total sponsor funds received by the 40MM in that specific year.

A WWW application should always be done in combination with a regular application request for sponsored funds, a WWW application cannot be applied for stand alone.

Registration form
In order to apply for WWW funds please use this document to register your application. 

The groups that walk under the WWW program can vary in size and also the amount of walked kilometers can change per walk. Obviously not all walking routes are covered in tarmac such as in West-Friesland. The circumstances and also routes can offer various challenges that prohibit the persons walking a full 40 kilometers. But every kilometer helps the project, irrespective of the amount of kilometers walked “Everyone contributes to the good cause!”. Also the day that the walk is organized can vary, it is not a must to hold the walk on the same date as the 40MM in Venhuizen. Sometimes the best season to walk is in a different month than in Holland.

It is great to see how the 40MM spreads all over the globe and to see the harmony in all people that like to make a step ahead in creating a better world for all!

40MM start over

Weer informatie

Laatste Berichten

47e editie van de 40MM - GEANNULEERD - 09 maart, 2020